"HİMMETLİ Köyü Yer Gösterimi için Ada Numaranızı sorgulayın. "
YER GÖSTERİM ADA NUMARASI SORGULAMA
Cuma-Çıraklı-Himmetli köylerinde yapılacak tarla içi yol çalışmalarında yol güzergahlarında mahsulü olan çiftçilerimizin zarar görmemeleri için iş makinelerini takip ederek mahsullerini erken hasat etmelerini rica ederiz.
Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler kapsamında toplu alanlarda bulunma risklerini önlemek adına, irtibat numarasından bilgi alabilirsiniz. Bu süre içerisinde irtibat bürosu kapalı olacaktır.

Android Uygulamamız Yayında

Arazi Toplulaştırmasının Faydaları


 • Parçalılık azalmakta,
 • Sosyal Problemler çözülmekte, (Sınır, Yol, Hisseli parseller vb.) 
 • Tarıma elverişli, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulmakta, 
 • Her parsel yol ve sulama ağı ile irtibatlandırılmakta, 
 • Ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar giderilmekte, 
 • Yakıt tasarrufu sağlanmakta, 
 • İşlenebilir arazi miktarı artmakta 
 • Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmakta, 
 • Kullanılmayan küçük parçalı araziler değerlendirilmekte, 
 • Tapu ve kadastro kayıtları yenilenmekte, 
 • Köy yerleşim yerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılmakta, 
 • Sulama randımanı artmakta, 
 • Tarımda kullanılan iş gücü azalmakta,
 •  Sağlanan katma değerden dolayı arazi değerleri en az iki kat artmaktadır.