Arazi Toplulaştırmasının Faydaları


 • Parçalılık azalmakta,
 • Sosyal Problemler çözülmekte, (Sınır, Yol, Hisseli parseller vb.) 
 • Tarıma elverişli, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulmakta, 
 • Her parsel yol ve sulama ağı ile irtibatlandırılmakta, 
 • Ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar giderilmekte, 
 • Yakıt tasarrufu sağlanmakta, 
 • İşlenebilir arazi miktarı artmakta 
 • Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmakta, 
 • Kullanılmayan küçük parçalı araziler değerlendirilmekte, 
 • Tapu ve kadastro kayıtları yenilenmekte, 
 • Köy yerleşim yerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılmakta, 
 • Sulama randımanı artmakta, 
 • Tarımda kullanılan iş gücü azalmakta,
 •  Sağlanan katma değerden dolayı arazi değerleri en az iki kat artmaktadır.